Ta en titt...

Diktsamlingen Uskrevne Ord 500 dikt copyright OH

  03.09.2014 17:04, by , Categories: Infomasjon

 

Riktig God Jul og Godt Nytt År

til alle våre lesere!

Inside Publisher

 

Gjennom mange år i skog og mark, filosofi og betraktninger har en diktsamling med nesten 500 dikt blitt til.

Diktene skal utgis i papirbok og lydbok, men jeg vil her presentere noen av dem fortløpende etterhvert som de skrives.

 NÅ JÅBBE E MED SAMLINGA

"DIALEKTISK"

HER:

 

Å REINNE

 

Kå du driv med gut?

Reinne ront slik

bygda som

ein

anna

tulling!

 

OH

 

 

 

DET VÆT OSS ITTE

 

Ein gong vart

e spurt

Åsssen ska du få

tid te alt detta

 

Jau, når e bli 

gåmmal

Bærre sitt og

surre

og

drikk raud vin

 

Da ska e skrive

bare livet!

 

OH

 

E VA BÆRRE TRI

NYSKJÆRRI

OG

FULL TÅ LIV

 

SØSS PASSA ME

UPPI ANNA

ETASJA

 

MOR SOV SÅ

TUNGT

HO VA DÅLEG

 

I EIT AUGEBLINK

FOR E SOM EIT

LYN UPPI

VINDUSKARMA

 

E VA SÅ GLA

FULL TÅ LIV

OG

VÆVA MED ARMA

 

SØSS SÅG ITTE ME

DA E DRO TÅ

VINDUSHEMPA

OG

HOPPA

 

E FOR UT I

LUFTA

SOM EINN 

FUGGEL

 

LANDA HARDT

PÅ BLOMSTERPOTTA

VART SPIDDA

BLOMSTERPINNA

I LYSKA

 

MEDFARTEN

RØSKA UT

SJELA 

MI

 

E GIKK UT

TÅ KROPPA

FYSTE GONGEN

I MITT

UNGE LIV.

 

TAKK GUD FOR

AT E FIKK

LEVA.

 

OH

 

 

Eit dikt om å vera ....er eit frå samlinga DIALEKTISK!
Dette er en mindre samling dikt som kan gleda mange...derfor her:

 

Glad

DU

E vil møte de...
E vil sjå tankein dine...
E vil kjæinne lukta
tå de. Høre pulsen din
e øra. Og kjæinne di
gode orda dine
som ei glo i hjerte
Da vil e bli årntleg glad
Og du vil veta at oss 
e eitt i evig tid
Frå og med i dag.

OH

 

 

SKJORPETTA

 

Skjorpetta e ein

sau

itte hælt klok

e hugu

 

Skjora e

svart og kvit

Petta

e

flekka

Derfor

Sjorpetta

 

Skjorpetta

e ein

bukk

 

Itte hælt

klok

e

huggu

 

Haæinn hate

Tormod

kamerat

 

Slik enda skjebnen

denna

laurdan

 

E står ved

stabben

nepå gardn

og

heinn Tormod

fær forbi

Hæinn vil 

hælse på

 

Skjoprpetta går

humørsjuk

å et gras

Ser itte

Tormod

 

Da hæinn 

Tormod

ha komme nesten

nedåt me

 

Våkna

faanskapen te livet

og

sjorpetta senka

huggu med

kvasse høinn

 

Skal av gårde

som en

illsint

bjøinn

 

E var vettkremt

tå denna 

uvetta åt

Skjorpetta

 

E rakk itte

si nåån ting

før det smæill

i ræva 

Tormod

 

Hæinn va fem meter

frå me

Men flagra fordi

i lause lufta.

 

Græp se for i

det såmma hæinn

landa 

huggu

uppi

grusgruva

 

Det var lykka 

og æva som

rådde i dag

 

Heinn 

Tormod

vart itte skadd

og

Skjorpetta

for alt

vidare

saftig gras.

 

OH

 

 

TAKK KJÆRE

 

Bildene dine er så

skjønne når du

kysser pannen min

med din

sårbare nærhet

 

Sammen ler vi gjennom

natten og møter

morgengryet med

nakne føtter i

doggvått gress

 

Vi løper, leker og berører

varsomme tanker

litt tabubelagt i

samme sekund du

rekker meg hånden din

som skaper all

denne skjønnheten

 

Alt mellom oss er

så enkelt og nært

i de bilder

du maler

livet mitt med

 

 

Av Olav Haverstad

 

 

 

 

 

STILLHET

 

Stillhetens tale

og

ensomhetens vandring

er

trolovet med hverandre

i

treenighetens

tidløse pakt!

 

OH

 

 

 

 

 

HEN

 

HEN Hen skal du

hen hen?

Henimot han hen

eller hun hen?

Okkesom blir det hele

hen et stort

MEN!

 

OH

 

 

 

 

 

 

MYRA

 

Dampar ange

av årtusener

Generasjoner og livberging

Tett ved bredda

bosettjarane

Her var vatn

med fisk, skogar

med

elg og hjort

fangstgraver og bogestelle.

 

OH

 

 

 

 

 

DEMRING

 

No demrar det i lundar

No våras det i li

og soli skin på sti

Krokus sprett og bamse

Bra Kar gjeng ustø ut av hi

 

OH

 

 

 

RIMFROST

 

Blinkande solglimmer i

gyllen morgentime ved

solegry

Isfrost pærler i stille

gyllen takrørskog

Blodraud morgonsol stig

så roleg opp i aust

Eg tek eit kraftig andedrag

og veit så vel at

det er haust

 

OH

 

 

 

POESI #nynov

 

Bør vera vinterens kvite stille

i vårens jublande bør

Som fuglesangen i forsoning mellom

høstlig stille og bør

 

OH

 

 

JEG ER
 
Når jeg er
Er jeg helt
og fullt i et
evighetens
sekund i en
altomfattende
bevissthet i
ekte kjærlighet
Når jeg er, er
også du.
 

 

OH
 
  
 
 

"Uskrevne

Ord"Dikt

i

uskrive

av

Olav G.Haverstad2013 - 14
"Det -uskrivne ord - er tankane og kjenselene som skapar orda og diktet!Innleiing:

 

Olav G. Haverstad er Gudbrandsdøl født på Lillehammer i 1955. Han har barne og ungdomstida si på gården middelaldergården Norde Haverstad i Søre Lia i Sør Fron Kommune og flytta frå bygda som 20 åring. Han avtjente vernplkta i luftforvaret og byrja studera etter militæret. Olav har i heile si tid vore engasjert i skriving som proffesjonell free lancer, manus og tekstforfattar. Forfattaråra ligg i familien på morsida, med bestefaren og skulestyrar Rasmus Olav Nyhus som ein tidleg mentor.Den kunstneriske åra for ordet går attende til Alexander Kielland på morsida. Alt som liten gut var Olav særs oppteken av å skriva om natur og dyreliv  . Tidleg fatta Olav interesse for det episke og litterære utrykket i dikt, noveller og artiklar. I perioder arbeida Olav som freelancer på natur og miljø. Naturen står hans hjarte svært nær. Ikkje berre naturen, men og menneskjenaturen og ikkje minst menneskjesinnet. Dikta hans speglar ein varm filosofi til livet, til kjærleiken, til menneskje og naturen.

I dikta til Olav finn ein både ironi, humor og kritiske spark. Ein varm poesi i det usagte ordet er ein karakter i Olav sine dikt, derfor Dikt i Uskrive.

Nå debuterar Olav med diktsamlinga Uskrevne Ord i regi sitt vesle forlag KAMALOKA Forlag og Forfattarverkstad. Her er Olav engasjert med eigne bokprosjekt, mellom anna som innside publikatør av eigne populærvitenskaplege verk om Nær Døden - og Ut av Kroppen Opplevingar. Olav døde då han var sju år gamal (1962)og dette forandra heile livet hans på mange vis. Det vart til at han byrgja eige forsking på utanomkroppsleg bevisstheit og studerte hypnose. Hypnose vart viktigaste arbeidsverktyget, då Olav brukte seg sjølv som forskningsobjekt på studiar av bevisstheitas reiser utanfor kroppen. No er 30 års arbeide samanfatta i ei populærvitenskapeleg bok SJELENS UNIVERS - På den andre sida - no også aktuell for utgiving i USA: Engelsk tittel: Nine Minutes of Infinity – My life outside my body

I tillegg kjem ei ny bok om sjøve forskningsarbeidet med tittel: Mitt liv som Astralpilot. Engelsk tittel: ASTRALPILOT. Boka omhandlar eit 40 talls høgt bevisste reiser utanfor kroppen forankra i forklaringar frå teorien om hjernens holografiske funksjon. Astrofysikeren David Bohm og nevrokirurgen Karl Pribram landserte i 1952 teorien om det Holografiske Univers. Denne teorien gjev mange naturlege forklaringar på «oversanselige fenomen».

Olav er ein alternativ forskar i Europa som nettopp utmerkar seg med si holistiske komplementære forskning på NDO ( Nær døden opplevingar ) og UKO ( Ut av kroppen oppplevingar ). Olavs forskningsformiddling skapar eining og betre forståing mellom den klassiske reduktive vitenskap og den alternative forskninga.

*

I same serie kjem og eit tredje bok MIT ( Memory Icon Technique ) prosjektet - om sjølve forskninga på bevisstheit - utenomkroppslige reiser i astraldimensjonen. Slike reiser er framprovosert med eigne prosedyrer og hypnose. Haverstads prosjekt MIT ( Memory Icon Technique ) prosjektet varte i 20 år fra 1970 - 1990. Her fortel Olav om ei total ukjent side ved livet sitt som vil overraske tilmed vèner og nære familie. Store deler av fagmiljøa verda rundt har fatta interesse for Havwerstads arbeider på temaet og hans forklaringar på "A Reality World Ourside The Body".


*

Olav arbeider og med fleire bøker og rtiklar om si forskning og vil etter kvart publisera meir om dette spanande temaet.

På slutten av 70-talet var Olav også stiftar av tidsskriftet HUJON, i regi lokallaget for Norsk Ornitologisk foreining avd Gudbrandsdal. Her var han redaktør dei første åra, blandt anna

med Dag Olav Hessen som medarbeidar og gryndar.

Olav er høgskuleutdanna spesialpedagog og trafikklærar. Han har og mediskolering for film - TV roduksjon. Han har vore produsent og progrmleiar for radiomagasinet Natur Aktuelt på 90 - talet saman med teknisk produsent Richard Adams..Han har vore engasjert i sitt eiege Reklamebureau og videoproduksjonsselskap.

Olav har og vore ein av pionerane innan luftsporten i Norge og var ein av

eit tredvetals hengelidar-pilotar frå byrjinga av 70 - talet. Olav Haverstad søkte utdanning som jaktpilot, har seglflygutdanning og var formann i 

Norsk Microflyklubb avd Gudbrandsdal i ei periode 

 


*

 

Forfattaren sier: "Eg skriv dikt for alle. Det er kvardagsfilosofi og rett på sak utan noko "plunder". Dikta har enkle bodskap og manar til ettertanke: Så det kan rett nok også vera noko djup i enkelte dikt!. Her er fyndord, visdomsord, zen filosofi, erotikk, poesi, lyrikk og og naturopplevingar i ei hærleg fri blanding. Dikta er Twitterdikt skrive under inspirasjon frå feeden og derfor er forma kort, under eller max 140 teikn. Nokre dikt er redigert og omforfatta i ettertid, dei kan vera noko lengre." Opprinneleg vart dikta skrivi på bokmål. Det fordra ein innsats ved omdikting til nynorsk m.h.t. rim og verseform. Men resultatet vart kan hende greit nok. Du får lesa og avgjera sjølv.

 

Olav G. Haverstad

Lukke til....

---

Forrord av forfattaren sjølv

Skrivestua i

Torsnes 14.10.2014

Olav Haverstad


*

 

KVA ER

ZEN?"Zen er å

perfeksjonera

sin karakter"

 

 

Av

Yadama Roshi

 

 

 

KVA ER

POESIEg har ikkje

noko å si

og

det å seia det

utan å si det,

det

er poesi det.

 

OGH

 

 

 

 

OM KJÆRLEIKKjærleiken

mellom

kvinne og mann

er

poesi

i sin heile

og

fulle usagte

forstandOGH

 

 

 

 

ODE TIL

 HELGA

  O Eg hyllar

 

deg du

 

Heilage Fine

  Du kjem

 

og

 

Du går

 

kvar

 

vèke

  Trufast

 

Varm

 

Som

 

ei

 

Konkubine

 

OGH

 

 

 

 

TAUSHEiT

 Har du nokon

 

gong snakka

 

med

 

lukka mund?

 Har du sagt

 

orda

 

utan å seia dei?

 Har du tenkt

 

tankanes bodkskap

 

 

frå

 

djupaste grunn?

 


OGH

 

 

 

 

HEI! JEG ER EN DOWNER JEG!

Dette diktet skrev jeg HEI! JEG ER EN DOWNER…
.av Olav Haverstad den 7. september 2011 kl. 01:02 ·

 

"Nei til abort!"

Diktet er en kjærlighetserklæring til det dyrebare livet hver enklt av oss mennesker står for.
Alle er født med like rettigheter «til livet, til omsorg , til kjærlighet og til trygghet!».

Jeg tillater meg å gi mitt bidrag på denne måten:

 

HEI! JEG ER EN DOWNER JEG!

Jeg er så glad i dere

Jeg hører dere hver kveld

Da blir jeg såå glad

Jeg er en downer, jeg!

Takk pappa for at du elsket

jeg er så glad i dere

Takk mamma for at du elsket

Når jeg tenker på det

blir jeg så glad

hver kveld

Jeg er en downer , jeg!

Egentlig er jeg veldig liten

rund og blid med

skjeve øyne

Ja, jeg er en årntlig skøyer

…for jeg er en downer , jeg

, men det vet dere ikke enda!

Da jeg tenker på det

blir jeg litt lei meg noen ganger

Jeg gleder meg sååå veldig

til å møte deg mamma, og

jeg vet at du vil omfavne meg

og kysse meg på pannen

…du vet ikke, men jeg er en

downer…

Og pappa, jeg gleder meg sånn

til å gi deg livet mitt og

til å få møte deg

se deg og å høre stemmen din

for, jeg er en downer altså!

Det er så varmt og godt og

trygt her i maven din mamma

…og jeg er så liten og sårbar

for livet utenfor er så tøfft!

Jeg er en downer jeg…

Alt jeg ber om er bare å

få gjøre dere lykkelige

mamma og pappa….

For det er vel plass til meg

i deres verden håper jeg?

Omkveldene tenker jeg mye

på dette og håper jeg kan få

lov å vokse opp.

Kjære mor og far

la meg få leve?

For jeg er en downer , jeg!

 

OGH

 

 

VISDOM

 

Visdom er som en

solnedgang mellom

mellom hav og himmelvelv

Den gir innsikt og ro

til å finne deg selv

 

OGH

 

 

DE ENKLE TING

 

Lær deg de enkle ting

Lær  stillhet og fred

Lær godhet i sinn

Lær den rene tanke

For da kan vi så gjerne

med våre  beste venner vanke

 

OGH

 

 

BLÅTIME

 

Blåtime morgen

Knasande skare

Ulvelabb og eim

Over åsen uler i

lengt ei vakker ei

 

OGH

 

 

SÅÅ RART

 

At alle bor på

en rund planet

Vi går alle med

beina mot kvarandre

Vi stikker ut som pigger

på et pinnsvin

Verden er rar

 

OGH

 

 

 

VÅR

 

Staude

 

OGH

 

 

SAMVIT

 

Skjær du hål på dårleg samvit

blir du kvitt mykje drit

Godt samvit treng ingen kniv

Det gjev deg eit godt og betre liv

 

OGH

 

 

 

BLIKK

 

Glimt av travle 

blikk i vrimmelen

 

Eit blikk frys tida

og seier meg klart 

og tydeleg at:

 

"Alt er heilt iorden!"

 

OGH

 

 

 

POLITISK LOGIKK!

 

"Alt må bli dyrere.

Alt må bli billigere"

Det er svaret på

hvorfor alt blir dyrere.

 

OGH

 

 

 

PUPPETIRSDAG

 

Kuppetirsdag

Genitaliatirsdag

Langtfrafredag

Hvorfordeda?

Forvarmebrødet

Pirrefrøet

Klargjøreretten

Kåt og spretten!

 

OGH

 

 

 

INN I DET UKJENTE

 

Vi går gjennom livet

inn i det ukjente

og

kommer ut igjen

i det kjente

 

OGH

 

 

 

HEILOEN

 

Heiloens melankolske fløyting 

i tidleg morgontime

og 

doggeim frå nebbet

smeltar saman med sola,

motlyset og morgontåka

 

OGH

 

 

MÅ FÅ LOV

 

Vi må få lov

å vera barn som voksne

og barn som vokser

Og voksne som barn

 

OGH

 

 

DIN POESI

 

Din poesi er som

livgivande oksygen

i tranemors lunger

når ho matar den 

einaste ungen sin

 

OGH

 

 

RIKDOM

 

Fuglane eig ingenting

Ikkje eingogn det dei

kan bera i nebbet

 

OGH

 

 

VALG

 

Ei trane mista armsvingfjæra

Ho fall mange hundre meter

Trana bygde reiret sitt nett der

 

OGH

 

 

 

ÆKJENNING

 

I brøkdelen av eit sekund

av rein tilfeldigheit forsto du det

 

OGH

 

 

 

URSKOG

 

Bank på urtreets stamme

Lytt til svaret og ekkoet

fra skogene

 

OGH

 

 

 

EIN TANKE TIL

 

Tenk eingong til

Den tanken du hadde 

har gått seg vill

Då vil du sjå og ærkjenna

at du kan skapa ei heilt ny verd

med ein tanke til

 

OGH

 

 

 

STILLA

 

Ingenting er meir stille

enn skunda før solrenning

Fuglane tagnar Tida står still

ei frossen tid rett før ein 

ny dag blir til

 

OGH

 

 

SOLOPPGANG

 

Svartrostens strupe skaper

den vakraste sang

Gir toner til verden ved

vakker soloppgang

 

OGH

 

 

 

ORDA

 

Dei tagna orda fall

Hjartene stogga eit bel

No slår dei atter taktfast

Og menneksja set eins kurs

trufast i lag mot seine kveld

 

OGH

 

 

FOLKESKIKKEN

 

Eg møtte folkeskikken i døra

og han sa: Du er ein stor kuk

EG svara: Du må vel avstå frå seia slikt?

Folkeskikken: Det skal du drita i!

 

OGH

 

 

 

Drømmen
 
Ufarligjør din virkelighet
Si at bare du vet
Fell din dom Riv i filler
Slit i stykker ufarligjør og
fortell at alle bare drømmer
 
Jeg tror at fornuften på
dette grunnlag rømmer
tar flukten, bommer
totalt og bare foruretter
Kort sagt: disse betrakninger
kommer fra en verbal drømmer!
 
OH
 
 
 
 
 
 
 TIMAR
 
Det var dei timane eg i lengt
erindra kor sterk du var
Det var dei stundene eg skalv i redsle
over å kjenna meg så kjenslevar
 
OH
 
 
FIGRANE DINE
 
Eg grip
fingrane dine
 
Dei held om
landskapa
vakrè og fine
 
Då kjenner er
pulsen i
andedraga dine
medan du
sitrande
og
skjelvande
grip meg
imot
 
Slik teiknar du
kjærleiken
i
solrenning
og
hildring
 
Slik syng du
visa
om
kjærleiken
til
livet
i
stillaste
undring
 
OH

 

 

Fleire dikt fylgjer etterkvart:

No skriv eg interaktivt nye 

dikt her på bloggen!

 

 

Inside Publisher

Olav Haverstad

 

 

Stoisk står dei to i gråblå morgondis Ho måler han, han ho Gjallande trompeter fanfarar i kjærleiksbud frå vide myr til høge nutNatur

  20.03.2015 23:11, by , Categories: Natur

 

 

DOKKFLØY

 

Ange av gamalskog Eim av mòse og lav

Skogstilla luktar ro Tusenåra står stille her

Einaste levestad for liten raud skoglemmen.

 

OH

 

 

 

 

TRANEDANS

 

Stoisk står dei to

i gråblå morgondis

Ho måler han, han ho

Gjallande trompeter fanfarar

i kjærleiksbud

frå vide myr til høge nut

 

OH

 

 

 

ELVA

 

Djupsvart av

myr

Suset frå gammalskog

blandar seg

med elvas

grunntone

Ein livsnærve

med budskap

frå

gamal tid

Lytt til ho 

og hør

forteljinga om

forfedrane våre

Slik vil elva og

om tusen år

fortelja

vår historie

Gamaltid svinn

og

ny tid

tagnar

Elva tagnar

aldri!

 

OH 

 

 

 

 

 

MYRA

 

Dampar ange

av årtusener

Generasjoner og livberging

Tett ved bredda

bosettjarane

Her var vatn

med fisk, skogar

med

elg og hjort

fangstgraver og bogestelle.

 

 

OH

 
 
 
 
 
LITEN KVIST
 
Stille morgonstund
mot
solrenning
 
Over åsane 
i aust fargast
skogane 
av
tidelg haust
 
Stilla står tung
og
ein kvist fell
ljosflomm
 
I
Dørgstilla ljomar
ekko frå
kvisten gjennom
skogane
mot
seine kveld.
 
 
Du og eg
ligg under fell
og lyttar til
stilla
frå skogen
då du
kviskrar meg
varsamt 
i øyre:
Vil du
elska med
meg
kveld?
 
OGH
 
 
 
 
 
1 comment »

Dikt

  20.03.2015 23:03, by , Categories: Infomasjon

Diktsamling Uskrevne Ord eller Dikt i Uskrive:

Leave a comment »

Blogger om

Det skal utgis tre diktsamlinger - smakebiter fra de kommende utgivelsene får du her.

Søk

free blog tool
 

This collection ©2019 by Olav G Haverstad

Contact | Help | Blog theme by Asevo | blog software | webhost