KAMALOKA Forlag - Mitt liv som astralaktiv - bli med inn i en annerledes verden

- bli med inn i en annerledes verden

Category: "Oppsummering"

Mitt liv som astralpilot

  03.09.2014 15:09, by , Categories: Oppsummering

NY BOK:  Mitt Liv som Astralpilot

Boken SJELENS UNIVERS etterfølges av en ny bok Mitt Liv som Astralpilot. Denne boken er en reisebiografi skrevet med mange henvisninger til forklaringer gitt i boken SJELENS UNIVERS. Det er påkrevd å ha lest Sjelens Univers, før man begynner å lese Mitt Liv som Astralpilot. Denne boken er under forfatting nå og blir på 450 sider. Til forskjell fra SU, som er en grunnleggende populærvitenskapelig bok med naturvitenskapelige forklaringer på mange komplementære fenomen - vil Mitt liv som astralaktiv ta dere med på et 40 talls spektakulære reiser i utenom kroppslig bevissthet. Vi reiser i vår dimensjon astral dimensjonen og parallelle dimensjoner. Astral dimensjonen er høg energi dimensjonen til vår verden. Det betyr at alle mine utenom kroppslige reiser, foregår i nærområder hvor jeg bor og lever, i andre regioner og på andre kontinenter. Fra 1970 - 1990 drev jeg mitt eget forskningsprosjekt APN -Prosjektet ( Astral Navigation Prosject ) hvor jeg jobbet med systematiske naturvitenskapelig metodikk for å dokumentere bevissthetens reiser utenom kroppen. Jeg utviklet på denne tiden en egen teknikk for målbarhet - MIT ( Memory Icon Teknikk ) som er basert på bruk av selv hypnose og minneelementer for geografisk orientering i det tredimensjonale rommet. I denne boken forteller jeg i detalj om mitt forskningsprosjekt, kombinert med reisebiografiene, som dannet grunnlaget for min "utforskning" av den komplementære verden til vårt tredimensjonale rom...høg energi sonen astral dimensjonen.

 

Inside Publisher

Olav Haverstad

Forfatter

 

This collection ©2020 by Olav G Haverstad

Contact | Help | Blog theme by Asevo | free blog software | hosting