KAMALOKA Forlag - Mitt liv som astralaktiv - bli med inn i en annerledes verden

- bli med inn i en annerledes verden
« MIN SISTE ASTRALREISE...HVA ER HEMMELIGHETEN BAK HOLOGRAFIET? »

NYTT OM UNIVERSET

  05.02.2017 19:42, by , Categories: NYTT OM UNIVERSET

VERDENSROMMET ....En verden uten tid og grenser

Av Olav Haverstad

 

I dag har vitenskapen og romforskningen kommet til den viten at vi mennesker bare kjenner til 5% av universets beskaffenhet.

 

Virkeligheten er den at ny kunnskap stadig frembringer nye spørsmål. Universet består av materie og ulike typer energier...og i dag vet vi ingenting om 95% hva fenomenet omhandler.

Fra Big Bang for 13,7 billioner år tilbake i tid har universet ekspangdert med en hastighet som har vært stadig økende og i dag er denne hastigheten raskere enn lysets fart på 300 000 km/sekundet.

Big bang startet med et smell, en såkalt Quante fluktasjon, så senere oppsto en inflasjonssone med en enorm temperatur på mange millioner grader Celsius. Etter dette ca, 250 millioner år senere oppsto en sone med mørk energi og ca 400 millioner år etter det oppsto de første stjernene. Galaksene begynte å dannes 8 - 10 billioner år senere, altså så langt ut i universets ekspangsjonsfase at det bare er 5,7 billioner år frem til universets fremste front som består av en aksellerende masse av sort materie i dag! Denne sorte materien er både merkelig og et gåtefullt fenomen vitenskapen i dag vet svært lite eller ingenting om. Det spesielle er nettopp at denne " sorte materien" ikke er sort , men usynlig. Denne materien er usynlig til stede i hele universet og omgir og påvirker gasser og galakser som beveger seg i universet. Astrofysikerne trenger denne usynlige materien for å kunne forklare de enorme store spiralgalaksenes bevegelser og måter å oppføre seg på i det som tilsynelatende skal være et absolutt tomrom og vakum. Fenomenet tyngdekraft er avhengig av en masse i bevegelse og med det en gitt tyngdekraft som genereres og oppstår som følge av dette. Det finnes mange ulike typer spiralgalkser i universet. Ny forskning på galaksene i Coma - hopen viser i dag at masseberegninger av de synlige deler av galaksene fremkommer med en mye større masse enn hva den fysiske synlige delen av Coma - hopen matematisk frembringer. Det betyr rett og slett at det må være enorme mengder med usynlig masse tilstede i Coma - hopen. Slike usynlige masser er for astrofysikerne svært interessant og kan rett og slett være forklaringen på betydelige adferdsavvik i de store spiralgalaksene i Coma - hopen. Bl. a, har man funnet ut at enkelte spiralgalakser beveger seg om sitt sentrum med en økende hastighet fra sitt sentrum av galaksen til de ytterste spiralarmene lengst ut i kanten av galaksene. Så har man også oppdaget at noen galakser ikke har en slik kjent økende hastighet i sin rotasjonsfart på spiralarmene, men i noen galakser stopper rotasjonen opp halvveis ut i galaksearmene og forblir konstant helt ut til ytterkanten av spiralarmene i gitte galakse. Dette tyder på at disse galaksene med slike avvikende egenskaper direkte er påvirket av denne omtalte usynlige materien som troligst omgir galaksehopen Coma. Ut fra disse vitenskapelige fasinerende fenomen, er det rimelig å anta at også andre fenomen i cosmos har sine forklaringer i den sorte eller usynlige materien. 

 

 

Følg med: Artikkelen er under forfatting

Inside Publisher

No feedback yet


Form is loading...

 

This collection ©2019 by Olav G Haverstad

Contact | Help | Blog themes by Asevo | blogging software | hosting