KAMALOKA Forlag - Mitt liv som astralaktiv - bli med inn i en annerledes verden

- bli med inn i en annerledes verden
« NYTT OM UNIVERSETEN ETERISK VIRKELIGHET »

HVA ER HEMMELIGHETEN BAK HOLOGRAFIET?

  11/12/15 17:52, by , Categories: NYHETER

Vi ser nærmere på teorien omkring hjernens holografiske funksjon....

 

Vi lever i et komplekst sammensatt univers. Ofte er ikke virkleigheten slik vi ser og oppfatter den. Universet kan bestå av to definerbare virkeligheter: (a) Den fysiske målbare virkelighet (b) Den eteriske ikke målbare virkelighet. Vi betegner disse to virkleigheter som komplementære og begge utfyller hverandre på måter vår forskning og vitenskap må definere ved hjelp av hypoteser og teorier. Den klassiske og reduktive vitenskap kan ofte ha begrensninger i sine definisjoner av en rekke hypoteser. Den reduktive vitenskaps teorier kan derfor i mange tilfeller slik sies å være bifurkale og rettet mot en vitenskapelig målgruppe som må styre sitt faglige arbeide interesserettet iforhold til nødvendig anerkjennelse for nødvendig statlig eller privat forskningsfinansiering.

Mitt retoriske spørsmål er derfor: Er moderne forskning uhildet og upåvirket av hva forskeren eller forskerne mener om en holistisk forskningsbase? 

Svaret er "NEI!"

KAMALOKA Forlag har derfor som overordnet mål å nettopp formidle et nøytral og balansert syn på den komplementære formidlingsformen innen forskningen. Våre egne arbeider blir slik kritisk formidlet på en objektiv og nøytral måte i våre blogger og manuskripter. Nettopp en slik forskningsformidling er helt påkrevd, for å skape motvekt og balanse til den klassiske forskningen med hovedblikk på en "fri og uavhengig" formidlingsform.

HVA ER HEMMELIGHETEN BAK TEORIEN OM VÅRT HOLOGRAFISKE  UNIVERS?

Her følger ny artikkel om kort tid:

 

Spørsmålet er hvordan vi kan forstå vår tankes "kraft"? Våre tanker er "bevissthet" og bevisstheten er en overordnet viktig del av vår sjel. Din og min sjel er unikt like og unikt forskjellige på en og samme tid. I sjelens karakter og egenart finner vi nettopp "personligheten". Personligheten er karakteren som skiller individer fra hverandre. På samme tid finner vi en omfattende og kompleks sjelebase bakom vår personlighet. Og denne sjelebasen er våre menneskers minste felles multiplum! Og sjelen vår er meget komplekst sammensatt.Jeg vil gå nærmere i dybden av MIT prosjektet jeg arbeidet med i perioden 1970 - 1990. MIT står for Minne Ikon Teknikk. Dette er en effektiv metode for å studere bevissthetens egenart og karakter. 

For å finne svar og veien videre, skal vi se nærmere på vår hjernes holografiske funksjon og hva denne betyr for vår bevissthet. ( Følg med....videre )

 

Inside Publisher

 

Inside Publisher

No feedback yet


Form is loading...

 

This collection ©2019 by Olav G Haverstad

Contact | Help | Blog theme by Asevo | multiple blogs | web hosts