KAMALOKA Forlag - Mitt liv som astralaktiv - bli med inn i en annerledes verden

- bli med inn i en annerledes verden
« HVA ER HEMMELIGHETEN BAK HOLOGRAFIET?Hva vet forskerne om hjernens funksjon? »

EN ETERISK VIRKELIGHET

  06.12.2015 21:06, by , Categories: NYHETER

HVA ER DRØM?     

HVA ER VIRKELIGHET?

Hvordan definerer vi drøm og virkelighet? For å forstå hva jeg snakker om, må vi se nærmere på hvordan vi kan forholde oss til utenomkroppslig bevissthet. Er "drøm" bare en drøm? Eller er "virkeligheten" en helt annen? Og hvordan kan vi betrakte slike "virkeligheter"?  Det er åpenbart mange hypoteser og teorier som kan og må legges til grunn for hvordan vi kan forstå og definere hva som er "virkelighet"! Reduktivt sett kan vi si at virkelighet er bestående av identifiserbare, gjenkjennelige icone verdier og preferanser, som nærmest kan settes opp som en matematisk formel eller regneoppgave...en prestasjon vi kan føre bevis for. Dette innebærer at vi må ha konkrete og målbare geometrier å forholde oss til. Men hva så om vi forsøker å definere virkeligheten i en eterisk virkelighet. Et eksempel: En emosjon eller perturbasjon er for den personen som opplever den, høgst reell og konkret. For observatøren som opplever den emosjonelle eller perturberende personen, er virkeligheten å betegne som diffus eller udefinertbar. Jeg forklarer dette slik: Følelser er lite konkrete og målbare. Vitenskapen har ikke konkrete målbare og definerbare normer og verdier å ta i bruk, for å definere en følelse eller en perturbasjon. spørsmålet blir da som følger? Hvordan skal vi definere emosjoner og måle de, eller kan hende enda mere spesifikt. virkelighetsplassere de i forhold grunnleggende icone verdier i vår begrepsverden. Et nærliggende svar må bli: Vi må definere grunnleggende icone preferanseverdier, som må legges til grunnlag for å betrakte emosjonene eller perturbasjonenen som absolutt sanne eller ekte. Hva vil jeg med disse refleksjonene? I forhold til mine UKO reiser, er det påkrevd å definere hvor grensen mellom drøm og virkelighet går. Det betyr at jeg tolker vår hjernes funksjon slik, at i et holografisk romsystem, vil vi kunne definere ny hypotese om at drømmen starter i en fiktiv indre illusorisk prosess i vår hjerne og går så gradsvis over i en reduktiv virkelig verden som er høgst konkret og målbar. På samme måte kan vi hypotetisk sett også ha en omvendt prosess som går fra "virkelighet til drøm". Dette holistisk fenomenet å betrakte problemstillingen på, kalles for nettopp holomovement!

Artikkel fortsetter her:   Inside Publisher    Olav

Jeg har arbeidet frem egne kriterier og definisjoner for begrepet utenomkroppslig bevissthet. Mye av artikkelstoffet her kommer fra mine manuskripter i bloggen. Boken Mitt Liv som Astralpilot, vil gi helt nye vitenskapelige definisjoner og begrepsforståelser på fenomenet "virkelighet"!

ARTIKKEL FØLGER HER: 

 

NERVEIONIKK!

 

Av

Olav Haverstad

 

I tidsperioden 1970 til 1990 skjedde en paradigme i mitt liv omkring mine studier av mine utenomkroppslige reiser i våre parallelle dimensjoner - nærmere bestemt mine høgt bevisste reiser i astraldimensjonen. Etter at jeg døde i 1962 forandret mitt liv seg totalt og jeg var fra og med denne banebrytende paradigmen i mitt til nå så korte liv, blitt utvalgt til å fortelle menneskeheten om døden og livet på den andre siden.kunne jeg blitt bare 7 år gammel. Men skjebnen ville det helt annerledes og jeg fikk leve videre. Ikke bare det, jeg ble gitt den store gudegaven å begynne å studere mine egne utenomkroppslige reiser i tid og rom. Jeg hadde også i dødsprosessen ervervet evnen til dypere selvinnsikt og forståelse for at disse fantastiske reisene betydde så enormt mye mer for meg enn bare at jeg hadde vært død i noen få minutter, 9 minutter totalt. Jeg var faktisk kommet på sporet av en annerledes og helt ny virkelighet mange NDO forskere hadde jobbet med siden midten på 70 - tallet. Selveste reisen fra vår verden inn i vårt fantastiske etterliv på den andre siden. Jeg var priviligert og gitt denne muligheten av en superintelligent kraft på den " andre siden"! 

Fortsetter: Påbegynt 04.05.2016

 

Inside Publisher

No feedback yet


Form is loading...

 

This collection ©2019 by Olav G Haverstad

Contact | Help | Blog skin by Asevo | blog software | web hosting